A jóga nyolc végtagja

2023.10.26

A jóga nyolc végtagja, más néven "Ashtanga Jóga", egy komplex rendszer, amelyet Patanjali jógi azonosított és írt le az ókori indiai jóga szentírásokban. Ez a rendszer hét különböző aspektusból áll, és hagyományosan nyolc részre osztják fel. Az első öt rész, amit "yamáknak" hívnak, az ember külvilági viselkedését irányítja és az önismeret kialakításának alapját képezi.

  1. Ahimsa (erőszakmentesség): Ahimsa az erőszakmentesség elve, de pozitívabb értelemben azt jelenti, hogy a szeretetet kell kifejezni. A jógi hiszi, hogy az ember azért született, hogy segítsen másoknak és szolgálja a világot, és ezt a célt azzal éri el, hogy gyengédek és szeretetteljesek másokhoz.

  2. Satya (igazságosság): Az igazság az erkölcs alapja, és az életünknek ezen az alapon kell nyugodnia. Ahimsával együtt Satya teremti a valóság alapvető keretét, ahol az életünket szeretetként és igazságként fejezzük ki.

  3. Asteya (nem lopás): Az ember vágya mások tulajdonát elvenni és sajátjaként élvezni gyakran rossz döntéseket eredményez. Az asteya nemcsak a lopást tiltja, hanem a helytelen megszerzést, a rossz felhasználást és a visszaéléseket is.

  4. Brahmacharya (szüzesség, absztinencia): Bár eredetileg a jógi életmódot a cölibátusban élés jellemzője volt, a modern gyakorlatban nem követelik meg ezt a szigorúságot. Azonban fontos, hogy az ember az életerejét szeretetteljes célokra használja, és ne szétszórja szexuális energiáját feleslegesen.

  5. Aparigraha (nem kapzsiság): A jógi az egyszerű élet iránti vágyat tartja fontosnak az önismeret útján. A felhalmozás helyett az egyszerűség és az önmérséklet segít az elmét egyensúlyban tartani.

Az utolsó három aspektus a jóga gyakorlásának belső dimenziójával foglalkozik:

  1. Asana (testgyakorlatok): Az asanák, vagy testhelyzetek, a fizikai gyakorlatokat jelentik, amelyek segítenek a test egészségének fenntartásában és az elmét felkészítik a mélyebb meditációra.

  2. Pranayama (lélegzetgyakorlatok): A pranayama a tudatos légzés irányítására és szabályozására összpontosít, és segít az életenergia, vagy prána, megfelelő áramlásában és a mentális éberség növelésében.

  3. Dharana (koncentráció): A koncentráció az elménk összpontosítását jelenti egy adott tárgyra vagy gondolatra. A jóga gyakorlás során a koncentráció segít az elmét megtartani és előkészíti az önismeret és mélyebb meditáció számára.

Ezen nyolc aspektus együtt alkotja a jóga rendszerét, és segít az önismeret és a szellemi fejlődés elérésében. Az öt yama az ember külvilági viselkedését irányítja, míg a három belső aspektus a testet, a lélegzetet és az elmét fejleszti a jóga gyakorlásán keresztül. Az egész rendszer segít az önismeret és a belső béke elérésében.